Site voorwaarden

Detron

Detronoutlet.nl is een domeinnaam van Detron ICT Groep BV en haar dochtermaatschappij Detron Computerverhuur BV, beiden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht, gezamenlijk te noemen Detron. Gebruik van deze website, eigendom van de vennootschap Detron Computerverhuur BV (hierna: 'de vennootschap'), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Detron uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Verwijzingen/hyperlinks

Bepaalde verwijzingen of hyperlinks in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Detron geen controle heeft. Detron draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Garantie

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Detron, alsmede de directies en medewerkers van de vennootschap, aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site worden gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Privacy

Daarnaast is op de Detron internetsite het volgende privacy beleid van toepassing. Detron adviseert u hiervan voor het gebruik van deze website kennis te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Detron of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Detron. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

 

Detron ICT Solutions BV

Postbus 721

3900 AS Veenendaal

T. +31 (0)318 558 800

F. +31 (0)318 558 700

E. info@detron.nl


 

 

 

© detronoutlet.nl 2018

detronoutlet.nl is onderdeel van Detron ICT Groep BV

 

Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% btw. Tenzij anders vermeld betreft het gebruikte apparatuur.

een moment geduld aub

bezig met laden ...

een moment geduld aub

bezig met laden ...